Programa Electoral 2019

L’Equip de Socialistes de Collbató treballem per un poble residencial, rural i turístic:

 • De Convivència: tenint en compte i respectant l’opinió de cada Collbatoní/na. On totes les edats trobin el seu lloc per viure i conviure, oferint especial atenció a la nostra joventut i tercera edat.
 • Més Participatiu: dins d’una comunitat més integradora i activa; en què les associacions i entitats tinguin la importància que es mereixen i els seus espais de participació dignes.
 • Més Segur: on els nostres veïns i veïnes puguin caminar tranquils a totes les hores del dia, per carrers més il·luminats, senyalitzats, amb millor accessibilitat i camins dissenyats per a cada tipus de vianant.
 • Amb Sentiment de collbatonina i collbatoní: que faciliti un habitatge perquè els nostres joves i gent gran no hagin d’anar-se’n de Collbató.
 • Sostenible per a totes i tots: respectant l’entorn natural com a principal valor de la qualitat de vida que gaudim.

Apostem per un Collbató de tots i totes i per a tothom, progressista, ambientalista, feminista i inclusiu; facilitant habitatge accessible als joves i gent gran, dotat de millors serveis públics, mirant cap a un futur que potenciï el nostre patrimoni històric i recuperi el sentiment d’identitat amb el nostre poble.

Els i les socialistes tenim un projecte de país i tenim un projecte pel nostre poble de Collbató. Ho hem demostrat des de 1979, treballant per un Collbató sostenible econòmicament, cohesionat, emprenedor, igualitària, participatiu, respectuós amb el medi ambient i compromès amb tots i totes, aconseguint que ser Collbató fos “Una forma de Viure”.

Els SdC entenem que el nostre poble és l’espai per excel·lència on les persones aporten, no només els seus esforços, sinó també els seus efectes per a construir relacions humanes de proximitat, prendre decisions col·lectives sobre la convivència en comú, cuidar dels més febles, educar els més joves i educar-nos tots i garantir una elevada qualitat de vida.

Els socialistes, per davant de la resta de partits de Collbató, hem sigut l’autèntica garantia del treball a prop de la gent i transformador del nostre poble, demostrant que és des de l’òptica local on es construeix una societat cohesionada i inclusiva, que vetlla per la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i la justícia social.

En aquesta proposta de programa municipal socialista hi trobareu el nostre model de poble que volem seguir construint.

LES PROMESES DEL PRESENT, NO PODEN SER LA HIPOTECA IMPAGABLE DEL NOSTRE FUTUR. UNA BONA DECISIÓ DEL PRESENT, GARANTIRÀ QUE TOTS HI SEREM EN EL FUTUR!!! Sabem, volem i podem …

I ho farem amb la proposta de programa que us presentem:

SEGURETAT i MOBILITAT

  • Potenciarem l’equip de Guàrdia Urbana de qualitat, garantint un servei de proximitat al ciutadà les 24 hores del dia els 365 dies de l’any. Un equip preparat per a resoldre i atendre les primeres necessitats i garantir la sensació de seguretat als ciutadans.
  • Dissenyarem un carril bici segur que interconnecti els centres escolars i els barris de Collbató.
  • Facilitarem un programa de transport públic que faciliti la comunicació entre els diferents barris de Collbató, el Batxillerat a Esparreguera i Universitat, potenciant l’autonomia dels joves i més grans del municipi.
  • Arranjarem unes noves voreres transitables per a vianants en el passeig de Ronda de la zona del Bosquet.

URBANISME I TERRITORI.

  • Dissenyarem i executarem els eixos vertebradors de les zones Les Parellades, plaça de l’Era, passeig Mansuet i plaça Amadeu Vives (davant la Farmàcia).
  • Dissenyarem i executarem l’eix vertebrador de l’avinguda del Centenari fins al Bon Preu, soterrant la línia elèctrica de l’avinguda del Centenari i adequant el pas de veïns subterrani de la zona del Bon Preu.
  • Lluitarem perquè l’Autovia A2 no parteixi el municipi en dos, facilitant la interconnexió dels barris.
  • Reactivarem la finalització de la Planificació Urbanística (POUM.), aturada per l’actual govern.
  • Ampliarem el cementiri municipal.
  • Adequarem la connexió directa entre el barri de la Fumada i el passeig de la Generalitat (rambla vermella) a través del túnel ja existent sota l’autovia A2.
  • Dissenyar i habilitar un urbanisme identitari en les entrades del poble de Collbató.
  • Adequarem unes voreres i lluminària al Passeig de la Fumada.
  • Endreçarem els solars públics perquè s’adeqüin a les necessitats immediates del poble.

SERVEIS DE MANTENIMENT I NETEJA

  • Elaborarem i executarem un Pla de renovació de l’asfalt dels carrers de Collbató amb 10 anys.
  • Ens comprometrem a realitzar un calendari de neteja viària mensual.

HABITATGE i PATRIMONI

  • Facilitarem el creixement d’habitatge social principalment adreçat a joves del municipi, davant la impossibilitat de quedar-se a viure al poble.
  • Buscarem la fórmula adequada per adquirir els Jardins de Can Rogent per posar-los a disposició del poble.
  • Potenciarem la tasca de recuperació de patrimoni natural, cultural i arquitectònic, refent marges de pedra seca, basses i espais d’especial interès i posant en valors espais redescoberts.

MEDI AMBIENT

  • Revisarem l’actual sistema Porta-Porta per tal de donar solució a la problemàtica actual, empatitzant amb les necessitats dels veïns.
  • Optimitzarem les zones verdes de Collbató, fent-les més sostenibles i atractives per tal que els ciutadans en gaudeixin plenament.
  • Treballarem perquè el MOPU instal·li pantalles acústiques naturals o artificials per a reduir el soroll de l’A2.
  • Donarem suport al desenvolupament del Parc Rural i la silvopastura (Pràctica de combinar forestació i pasturatge d’animals domesticats de manera mútuament beneficiosa) pel manteniment forestal.
  • Facilitarem punts de recollida d’oli domèstic en les instal·lacions públiques.
  • Planificarem un espai d’Horts Urbans per a fomentar l’activitat agrícola entre els més grans, els infants i joves del municipi.

TURISME

  • Potenciarem l’oferta d’esdeveniments esportius i culturals com a element identitari i cohesionador social del nostre entorn natural.
  • Desenvoluparem el Pla Turístic amb Entitats i Empreses del sector com a element de promoció econòmica i generadora de treball per Collbató.
  • Reobrirem l’oficina de turisme i desenvoluparem eines tecnològiques per facilitar l’accés i promoció del turisme.
  • Reactivarem i adequarem l’àrea de l’esplai de la salut.

PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ

  • Disposarem d’un pla d’ocupació local, formant persones en relació a les empreses i projectes del municipi.
  • Construirem un Viver d’empreses per a oferir un “lab” per als joves emprenedors del municipi.
  • Donarem suport a les iniciatives privades que generin coneixement i ocupació, i s’adeqüin al caràcter residencial, rural i turístic del municipi.

ESPORTS  

  • Potenciarem la figura del Coordinador de les activitats esportives entre totes les entitats per facilitar una oferta de qualitat i d’adquisició de valors com a model d’iniciació a la pràctica esportiva dels infants i joves.
  • Executarem el tancament de la pista poliesportiva Martí Gil, amb vestidors adequats.
  • Construirem a l’actual zona esportiva de Bosc del Missé (actual camp de futbol) una recta de 60 metres de tartan i zona de llançaments i salts per a fomentar la pràctica de l’esport de l’atletisme.
  • Reorganitzarem la zona esportiva de l’avinguda del Centenari fent compatible l’ús esportiu de competició i els espais de lleure dels infants.
  • Construirem una sala polivalent per a les entitats esportives del municipi per a l’ús puntual de les seves activitats socials. (Penya blaugrana, 4000peus, LaTaca, D8n8, etc…)
  • Seguirem potenciant els grans esdeveniments esportius com la Cursa de l’Alba, La Portals, La Collbatonina i la Caminada 4000Peus com a element motor de desenvolupament social i cohesionador de Collbató.
  • Seguirem potenciant el creixement d’una oferta d’activitats esportives saludables realitzades al medi natural adreçades a tota la ciutadania, com a model de pràctica esportiva característica del nostre entorn.

 JOVENTUT

  • Potenciarem totes les entitats , generant identitat en el nostre municipi entre els joves.
  • Crearem la Setmana Jove, amb tallers, cinema a la fresca, concerts musicals, exhibicions artístiques, jocs, etc.
  • Habilitarem la zona esportiva de Can Dalmases com a nou Centre Juvenil de Collbató en el que disposaran d’activitats i instal·lacions amb un SkatePark, un Rocòdrom i una nova Barraka Jove amb un coordinador juvenil que dinamitzarà activitats esportives i artístiques entre els joves, potenciant el sentiment d’identitat Collbatoní.

ENSENYAMENT

  • Potenciarem els projectes educatius que fomentin l’emprenedoria dels alumnes.
  • Treballarem perquè la Generalitat crei el Cicles Formatius enfocats al territori (Guies turístics, muntanya , forestal…) a l’Institut de Collbató.
  • Recolzarem la coordinació de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) per desenvolupar propostes multi temàtiques i inclusives com a element formatiu integral dels nostres infants.
  • Treballarem perquè la Generalitat construeixi un Gimnàs a l’Institut de Collbató

SANITAT

  • Reclamarem més recursos i ampliació d’horaris d’atenció sanitària al CAP.
  • Coordinarem que els projectes esportius del municipi es desenvolupin amb les garanties d’adquisició d’hàbits saludables amb el seguiment dels projectes educatius dels Centres d’ensenyament i els metges de salut , per tal de garantir la disminució de l’obesitat infantil denunciada per la OMS amb una pràctica esportiva segura.

CULTURA

  • Recolzarem a les entitats culturals que impulsen i dinamitzen l’oferta d’activitats Populars com el Carnaval, Festa Major, Els Tres Tombs, l’Aplec de la Salut, Cavalcada de Reis, La Flama del Canigó…
  • Recuperarem el cicle de lectura amb Collbató Negre com a element identitari del nostre poble.
  • Crearem la Festa trimestral al Casinet de la “GENERACIÓ+35”, amb una oferta de concerts musicals que ofereixin un espai musical nocturn generador de cohesió social.
  • Fomentarem una oferta d’activitats artístiques adreçades a la família.
  • Recuperarem l’agermanament amb Cazères

IGUALTAT

  • Crearem la Regidoria d’Igualtat i LGTBI implantant el Consell d’Igualtat i LGTBI, donant suport, assessorament i acompanyament a les necessitats del moment.
  • Recolzarem les activitats de l’Associació de Dones ….

GENT GRAN

  • Donarem suport a la programació d’activitats per a Gent Gran organitzades pel Casal d’Avis de Collbató.
  • Facilitarem un programa de servei de transport per a Gent Gran amb dificultat de mobilitat per accedir als serveis sanitaris i de Casal d’avis de Collbató.
  • Habilitarem una zona de màquines d’activitat física saludable al voltant del Casal d’Avis.

ECONOMIA I BON GOVERN

  • Continuarem fent un pressupost amb la nostra política socialista de sostenibilitat econòmica i en l’adquisició de patrimoni per al nostre municipi.
  • Reprendrem el Bon Govern, dotant de màxima transparència totes les actuacions municipals i suport al personal municipal.
  • Ampliarem el suport econòmic a les entitats esportives i culturals que desenvolupin projectes d’interès públic per al municipi.
  • Crearem el Centre del Voluntariat de Collbató, element principal per donar suport a l’associacionisme del municipi dotant-lo de recursos que garanteixin les necessitats legals de les associacions.
  • Aprovarem la Guia de Bon funcionament de l’Ajuntament. (ROM)
  • Treballarem per mancomunar els serveis públics de recollida Porta a Porta, Transport públic, Fundació per la Inserció Laboral (FIL), amb els municipis propers i amb problemàtiques similars com Esparreguera, Abrera, …per aconseguir millors serveis i més avantatjosos econòmicament.