Menu
1 – Gemma Rodríguez Quiñonero

1 – Gemma Rodríguez Quiñonero

38 anys i des dels 3 vivint a Collbató. Mare de dues filles. 15 anys d’experiència treballant administrativa comptable. Postgrau de Lideratge i Comunicació Política. Finalitzant estudis d’Educació Social. Participant a diferents associacions del poble, atletisme, D8N8, La Forja... Amb moltes ganes i il·lusió de treballar per un Collbató millor!!.                                                                                                                                                                                                                                                                               38 años. Desde los 3 en Collbató. Mamá de 2 niñas. 15 años de experiencia como Administrativa y contable. Postgrado de Liderazgo y Comunicación Política. Finalizando estudios de Educación Social. Participante en varias asociaciones del pueblo, Atletismo, D8n8, La Forja,... Con muchas ganas e ilusión de trabajar para un Collbató mejor!!. Visitas              

2 –  Libry J. Ahumada Bayuelo

2 – Libry J. Ahumada Bayuelo

Advocada i fisioterapeuta, militant implicada del PSC i col·laboradora activa a diferents entitats solidàries. Colombiana i també amb nacionalitat espanyola. Viu a Collbató des de fa 13 anys. Participa amb les entitats del poble.                                                                                                                                                             Abogada y fisioterapeuta, militante implicada en el PSC y colaboradora activa en diferentes entidades solidarias. Colombiana y también con nacionalidad española. Vive en Collbató desde hace 13 años. Participa con las asociaciones del pueblo.

3 – Marc Álvarez Masalleras

3 – Marc Álvarez Masalleras

36 anys. Nascut a Collbató, casat i 2 fills, 16 anys com a tècnic comercial en una multinacional del sector de l’automoció, paral·lelament com a monitor al Patronat d’esports de Sant Esteve de Sesrovires, durant 14 anys. Estretament vinculat a associacions i l’esport. Del poble, de tota la vida.(Independent)                                                                                                                                                                                                  36 años. Nacido en Collbató , casado y con 2 hijos, 16 años trabajando de técnico comercial en una multinacional del sector de la automoción, paralelamente como monitor en Patronat d’Esports de Sant Esteve de Sesrovires , durante 14 años. Estrechamente vinculado a associacions y al deporte. Del pueblo desde siempre. (Independendiente)

4 – Pedro Pedreño Crouseilles

4 – Pedro Pedreño Crouseilles

69 anys, nascut a Barcelona i resident a Esparreguera. Tècnic de tractaments d’aigües, actualment jubilat. Regidor de l’Ajuntament d’Esparreguera durant 4 legislaturas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         69 años, nacido en Barcelona y residente en Esparreguera. Técnico en tratamiento de aguas, actualmente jubilado. Regidor en el Ayuntamiento de Esparreguera durante 4 legislaturas.    

5 – Adrià Stetter Sánchez

5 – Adrià Stetter Sánchez

37 anys, viu en parella i amb dos fills. Nascut a Alemanya, fa 9 anys que resideix a Collbató al barri de Can Dalmases. Format a l‘àmbit empresarial, la seva trajectòria està centrada en les RR.PP., màrqueting i vendes internacionals.(Independent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            37 años, vive en pareja y con dos hijos. Nacido en Alemania, hace 9 años que reside en Collbató en el barrio de Can Dalmases. Formado en el ámbito empresarial, su trayectoria está centrada en las RR.PP., marketing y ventas internacionales. (Independiente)

6 – Elisa Garrido Roncero

6 – Elisa Garrido Roncero

38 anys, de Collbató d’ençà que va néixer. Va estudiar formació professional auxiliar de clínica, ha treballat a l’empresa familiar i actualment és treballadora cuidadora per la llei de dependència a Collbató  (Independent).                                                                                                                                                                                     38 años, de Collbató desde que nació. Estudió formación profesional auxiliar de clínica, ha trabajado en la empresa familiar y actualmente es trabajadora cuidadora por la ley de dependencia en Collbató. (Independiente)  

7 – Quim González Martín

7 – Quim González Martín

20 anys vivint a Collbató i més de 40 convivint-hi. Mestre industrial especialista en tecnologia de la comunicació amb 30 anys d’experiència a una multinacional del sector de les comunicacions. (Independent).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             20 años viviendo en  Collbató y más de 40 conviviendo. Maestro industrial especialista en tecnología de la comunicación con 30 años de experiéncia en una multinacional del sector de las comunicaciones. (Independent)  

8 – Emília Rabadán

8 – Emília Rabadán

61 anys. Nascuda a Badalona i vinculada a Collbató des dels 14 anys on hi resideix permanent des de fa 26 anys. Casada i mare d’un fill. Vivint a Can Dalmases.Regidora Municipal de Benestar Social i Sanitat l’any2009.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             61 años. Nacida en Badalona y vinculada a Collbató desde los 14 años, donde reside permanent desde hace 26 años. Casada y madre de un hijo. Vive en Can Dalmases. Regidora Municipal de Bienestar Social y Sanidad año 2009.  

9 – Àngel Ventura Garcia

9 – Àngel Ventura Garcia

65 anys. Nascut a El Prat de Llobregat, viu a Collbató de forma permanent des de fa 19 anys. Jubilat. Vinculat a diverses entitats esportives i culturals del poble. (Independent).                                                                                                                                                                  65 años. Nacido en El Prat de LLobregat. Vive en Collbató de forma permanente desde hace 19 años. Jubilado. Vinculado a diversas entidades deportivas y culturales del pueblo (Independiente)  

10 – Salvador Valls Cuello

10 – Salvador Valls Cuello

52 anys. Estretament vinculat al poble de tota la vida. Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i Esport. Treballa com a director d’esports a l’Ajuntament de Cornellà. També és president del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Soci fundador del Club de Tennis Collbató. Regidor de l’Ajuntament de Collbató.                                                                                                                                                                                                           52 años. Estrechamente vinculado toda la vida al pueblo. Licenciado en Ciencias  de la Actividad Física y Deporte. Trabaja como director de deportes en el Ayuntamiento de Cornellà. También es presidente del Consell Esportiu del Baix Llobregat. Socio fundador del Club de Tennis Collbató. Regidor del Ayuntamiento de Collbató.

11 – Concepció Alsina Solé

11 – Concepció Alsina Solé

56 anys. Nascuda a Castellolí i viu a Collbató des de fa 23 anys i resident a Can Dalmases. Casada i mare de 2 fills. Regidora municipal les 3 darreres legislatures, les 2 primeres al govern i la darrera a l’oposició. Sòcia dels Amics de l’Orgue i del grup de Dones de Collbató.                                                                                                                                                                                                                                                                             56 años. Nacida en Castellolí y vive en Collbató desde hace 23 años residente en Can Dalmases. Casada y madre de 2 hijos. Regidora municipal las 3 últimas legislaturas, las 2 primeras en el govierno y la última en la oposición. Socia de Els Amics de l’orgue y del grupo de Dones de Collbató.

1 – Suplent: Roberto Rodríguez Del Castillo

1 – Suplent: Roberto Rodríguez Del Castillo

74 anys. Jubilat. Viu a Collbató des de fa 35 anys. Va ser Regidor de Cultura, Benestar Social, Treball i Sanitat durant 3 legislatures. Col·laborador d’esdeveniments a la Cursa de l‘Alba, La Portals... President del Casal de Gent Gran durant 3 anys. Un dels fundadors del Centre d’Esports Collbató. Actor del grup de teatre La Forja des de 2002. President de l’Agermanament amb Cazerres durant 20 anys. Soci d’Amics de l’Orgue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  74 años. Jubilado. En Collbató desde hace 35 años. Fue Regidor de Cultura, Bienestar Social, Trabajo y Sanidad durante 3 legislaturas. Colaborador de eventos como Cursa de l'Alba, La Portals...Presidente del Casal de Gent Gran durante 3 años. Uno de los fundadores del C. Esports Collbató. Actor del grupo de teatro La Forja desde 2002. Presidente del Hermanamiento con Cazerres durante 20 años. Socio de Amic de l'Orgue.

2 – Suplent: Gerard Farriols Paulo

2 – Suplent: Gerard Farriols Paulo

47 anys a Collbató des de fa 17. Casat i amb 3 fills. Director Comercial a l’empresa familiar. Fill de família implicada a la política municipal. Vinculat a diverses entitats i voluntari dels esdeveniments esportius del poble.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              47 años en Collbató desde hace 17 años. casado y con 3 hijos. Director Comercial en la empresa familiar. Hijo de familia implicada en la política municipal. Vinculado a diversas entidades y voluntario de los eventos deportivos del pueblo.  

3 – Suplent: Isabel Ruiz Alacio

3 – Suplent: Isabel Ruiz Alacio

58 anys. Vinculada des de petita a Collbató, resident de manera permanent des de l’any 1992. Treballa a la consergeria de l’escola La Salut des del curs 1995-96.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              58 años. Vinculada a Collbató desde siempre,  viviendo de forma permanente desde el año 1992. Trabaja en la conserjería de la escuela La Salut desde el curso 1995-96

Search