Programa electoral 2023

PROGRAMA Complet LEGISLATURA 2023-2027

POSEM COLLBATÓ EN MARXA – La Gemma ho pot fer!

El nostre projecte de present i de futur.

Un programa amb propostes de canvis estructurals que sabem que poden millorar l’atenció a les persones, i projectes per encaminar Collbató cap a un futur més sostenible.
Apostem per un Collbató de tots i totes i per a tothom, progressista, ambientalista, feminista i inclusiu; facilitant habitatge accessible als joves i gent gran, dotat de millors serveis públics, mirant cap a un futur que potenciï el nostre patrimoni històric i recuperi el sentiment d’identitat amb el nostre poble.
Els i les socialistes tenim un projecte de país i tenim un projecte pel nostre poble de Collbató. Ho hem demostrat des de 1979, treballant per un Collbató sostenible econòmicament, cohesionat, emprenedor, igualitària, participatiu, respectuós amb el medi ambient i compromès amb tots i totes, aconseguint que ser Collbató fos “Una forma de Viure”.
Els SdC entenem que el nostre poble és l’espai per excel·lència on les persones aporten, no només els seus esforços, sinó també els seus efectes per a construir relacions humanes de proximitat, prendre decisions col·lectives sobre la convivència en comú, cuidar dels més febles, educar els més joves i educar-nos tots i garantir una elevada qualitat de vida.
Els socialistes, per davant de la resta de partits de Collbató, hem sigut l’autèntica garantia del treball a prop de la gent i transformador del nostre poble, demostrant que és des de l’òptica local on es construeix una societat cohesionada i inclusiva, que vetlla per la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, l’equilibri territorial i la justícia social.
En aquesta proposta de programa municipal socialista hi trobareu el nostre model de poble que volem seguir construint.
LES PROMESES DEL PRESENT, NO PODEN SER LA HIPOTECA IMPAGABLE DEL NOSTRE FUTUR. UNA BONA DECISIÓ DEL PRESENT, GARANTIRÀ QUE TOTS HI SEREM EN EL FUTUR!!! Sabem, volem i podem …
I ho farem amb la proposta de programa que us presentem:

SOSTENIBILITAT MEDIAMBIENTAL

1.- Afrontarem el problema de la infraestructura de l’aigua; s’ha de començar a invertir; i treballar per buscar tots els recursos possibles.
2.- Apostarem per l’eficiència energètica; amb la integració de renovables, impulsant i participant en comunitats energètiques.
3.- Promourem serveis com punts de recàrrega per vehicles elèctrics.
4.- Dissenyarem un carril bici segur que interconnecti els centres escolars i els barris de Collbató.
5.- Crearem la Regidoria de Convivència i Benestar Animal.
6.- Optimitzarem les zones verdes de Collbató, fent-les més atractives per tal que els ciutadans en gaudeixin plenament.
7.- Arranjarem unes noves voreres transitables per a vianants en el passeig de Ronda de la zona del Bosquet i La Fumada.

SOSTENIBILITAT SOCIAL

8.- Centralització de l’oficina d’atenció a les persones. Centralitzar aquesta oficina d’atenció, i treballar d’una manera transversal, àrees com són promoció econòmica, sanitat, serveis socials, educació, i d’altres, per trobar solucions en serveis, en ocupació, transport, oci o habitatge.
9.- Facilitarem el creixement d’habitatge social, principalment adreçat a joves del municipi, davant la impossibilitat de quedar-se a viure al poble.
10.- Crearem la nova Regidoria d’Entitats i Associacions; volem recuperar el poble viu i cohesionat que havia estat; donant visibilitat a l’associacionisme, creant sinergies entre elles, amb els centres educatius a través del Consell Escolar, amb els AFIS, i acompanyant especialment en la burocràcia.
11.- Posarem en valor les entitats com a eina de col·laboració i retrobament social. Recuperarem i donarem suport a les entitats culturals que impulsen i dinamitzen l’oferta d’activitats Populars com el Carnaval, Festa Major, Els Tres Tombs, l’Aplec de la Salut, Cavalcada de Reis, La Flama del Canigó
12.- Disposarem d’un pla d’ocupació local, formant persones amb relació a les empreses i projectes del municipi.
13.- Obrirem més els equipaments públics municipals impulsant un espai de trobada intergeneracional.
14.- Donarem suport a programació d’activitats per a Gent Gran organitzades pel Casal d’Avis de Collbató.
15.- Facilitarem un programa de servei de transport per a Gent Gran amb dificultat de mobilitat per accedir als serveis sanitaris i de Casal d’avis de Collbató.
16.- Habilitarem una zona de màquines d’activitat física saludable al voltant del Casal d’Avis.
17.- Coordinarem que els projectes esportius del municipi es desenvolupin amb les garanties d’adquisició d’hàbits saludables amb el seguiment dels projectes educatius dels Centres d’ensenyament i els metges de salut, per tal de garantir la disminució de l’obesitat infantil denunciada per la OMS amb una pràctica esportiva segura.
18.- Fomentarem una oferta d’activitats artístiques adreçades a la família.

19.-Bonificarem la taxa de les llicències d’obres per la reforma d’accessibilitat a la llar.

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA

20.- Treballarem per promocionar el polígon de Les Ginesteres com a Parc Empresarial Tecnològic.
21.- Donarem suport i impulsarem el teixit econòmic, sigui comerç local, restauració, hotels, empresaris; establint sinergies amb el sector privat per aconseguir objectius comuns.
22.- Desenvoluparem el Pla Turístic amb Entitats i Empreses del sector com a element de promoció econòmica i generadora de treball per Collbató.
23.- Potenciarem el Turisme Sostenible; impulsant l’oferta d’esdeveniments esportius, culturals i de natura, com a element identitari.
24.- Reobrirem l’oficina de turisme i desenvoluparem eines tecnològiques per facilitar l’accés i promoció del turisme.
25.- Reactivarem i adequarem l’àrea de l’Esplai de la Salut.
26.- Treballarem per mancomunar serveis públics amb municipis propers, i problemàtiques similars; per assolir millors serveis i més sostenibles econòmicament.
27.- Treballarem perquè la Generalitat creï els Cicles Formatius enfocats al territori (Guies turístics, muntanya, forestal…) a l’Institut de Collbató.
28.- Reclamarem més recursos, ampliació d’horaris i més especialistes per a l’atenció sanitària al CAP.

GESTIÓ EFICAÇ

URBANISME i VIA PÚBLICA
29.- Dissenyarem i executarem els eixos vertebradors de les zones Les Parellades, passeig Mansuet i plaça Amadeu Vives (davant la Farmàcia).
30.- Dissenyarem i executarem l’eix vertebrador de l’avinguda del Centenari fins al Bon Preu, soterrant la línia elèctrica de l’avinguda del Centenari i adequant el pas de veïns subterrani de la zona del Bon Preu.
31.- Reactivarem la finalització de la Planificació Urbanística (POUM.), aturada per l’actual govern.
32.- Adequarem la connexió directa entre el barri de la Fumada i el passeig de la Generalitat (rambla vermella) a través del túnel ja existent sota l’autovia A2.
33.- Dissenyar i habilitar un urbanisme identitari en les entrades del poble de Collbató.
34.- Elaborarem i executarem un Pla de renovació de l’asfalt (PAM) plurianual dels carrers de Collbató.
35.- Ens comprometem a realitzar un calendari de neteja viària mensual.

SEGURETAT i MOBILITAT
36.- Recuperarem aquell Collbató VIU, ENDREÇAT i TRANQUIL; treballar de la mà de la Guàrdia Municipal perquè vetlli també per aquest objectiu; i posar en valor als nostres ADF per tal de preservar el patrimoni natural.
37.- Reclamarem un transport digne que ens uneixi amb FFCC i RENFE.

ESPORTS
38.- Executarem el tancament de la pista poliesportiva Martí Gil.
39.- Seguirem potenciant els grans esdeveniments esportius com la Cursa de l’Alba, La Portals, La Collbatonina i la Caminada 4000Peus com a element motor de desenvolupament social i cohesionador de Collbató.
40.- Seguirem potenciant el creixement d’una oferta d’activitats esportives saludables fetes al medi natural adreçades a tota la ciutadania, com a model de pràctica esportiva característica del nostre entorn.

PATRIMONI
41.- Potenciarem la tasca de recuperació de patrimoni natural, cultural i arquitectònic, refent marges de pedra seca, basses i espais d’especial interès i posant en valors espais redescoberts.

L’específic per BARRIS:

42. NUCLI HISTÒRIC, PUJOLET.
És la postal que identifica Collbató; per això creiem que l’hem de dignificar en imatge, sent exigents amb la seva normativa estètica, NO massificar-lo, i endreçar les zones d’aparcament.
Som conscients que ja existeix aquest problema d’aparcament al qual hem de trobar solucions.

43. ALS EIXAMPLES, ELS CLOTS
Volem reprendre a la zona dels Eixamples el projecte d’habitatge per gent Jove i Gent Gran.
Als Clots; modificar el Passeig de Ronda, transformant-lo en un carrer que es combini amb un carril bici i es connecti amb escola i institut.

44. CAN DALMASES
Reestudiar les possibilitats de l’espai de La Masia.
Dissenyar un camí segur i amable de connexió amb el municipi dels Hostalets de Pierola.

45. LA FUMADA, CAN MIGRAT
Recuperar els estudis de les vies de connexions amb la resta de barris.
Resucitar la reclamació de les pantalles acústiques.

46. LES ILLES, FONT DEL CÒDOL
Reclamar i estudiar sistemes de pas segur a l’entrada de l’A2.
Augmentar el manteniment i vigilància al Parc Infantil.

47. PLA DEL CASTELL, BOSC DEL MISSER
Al barri del Pla del Castell apostem per crear una zona poliesportiva i de trobada al Camp de Fútbol; així com l’adequació i millora del circuit esportiu del Bosquet.

I al Barri del Bosc del Misser; treballarem per aconseguir la recepció del barri jurídicament, i que les obres que siguin necessàries es paguin d’igual manera que es va fer amb la resta de barris de Collbató.