Collbató no fa passos endavant

Spread the love

Article de Gemma Rodríguez Quiñonero a Línia Nord – febrer 2022.

Ha passat el 2021 i, mirant enrere, recordo les propostes que vam fer a finals del 2020 per al pressupost de l’any que hem passat i constato, i sap greu, que el nostre poble no fa passos endavant.

Les i els socialistes de Collbató vam treballar propostes que vam oferir al govern, algunes d’ambicioses, com fer un pla d’inversions que fes visible la potencial millora del poble, d’altres d’ordre quotidià, com millorar la neteja del poble, millorar la recollida d’escombraries porta a porta, posant punts de recollida, o posar papereres als carrers. El govern no en va acceptar cap i, en el cas de la darrera, ens van assegurar que tenien previst posar papereres als carrers durant el 2021, cosa que tampoc no s’ha fet.

Les actuacions quotidianes i simples són poc agraïdes i poc visibles quan es fan, però l’acumulació de moltes d’elles sense realitzat enutgen i deprimeixen les veïnes i els veïns, que observen ja no la millora, ni tan sols la conservació, sinó l’empitjorament continu del poble.

Aquesta situació ens du a la sensació, opinió i comentaris de moltes persones que viuen i també que visiten el poble, que expressen l’empobriment de la imatge de Collbató per la deixadesa i la brutícia, els carrers sense asfaltar, les voreres sense acabar, els carrers oberts per fuites d’aigua i l’enllumenat deficient o espatllat.

Des que el maig del 2019 vaig rebre el suport de 507 veïns i veïnes, m’he sentit responsable de dur a terme la tasca de representar-los el millor possible fent una oposició dialogant, constructiva, sense bel·ligerància, fent propostes, oferint ajut i col·laboració en moments complicats com els de la pandèmia i essent crítica amb els assumptes que el nostre grup no comparteix, com el de la gestió de l’aigua, el tractament donat pel govern al barri del Bosc del Missé i la falta de projecte de futur per al poble i els joves.

Tenim reptes al davant que cal afrontar, il·lusionant les veïnes i els veïns, amb una gestió compromesa, propera a tothom i saben que no podrem fer front a tot de cop, però que sí que podem planificar-ho per a posar terminis i fer passos endavant per a aconseguir-ho.

Gemma Rodríguez Quiñonero

Portaveu

Grup Municipal PSC Collbató