Bosc del Missé: posicionament sobre les obres

Spread the love

El Bosc del Missé va ser la primera urbanització que es va crear a Collbató i es va aprovar en la primera versió del Pla parcial d’ordenació del Bosc del Missé aprovada definitivament per la comissió d’urbanisme de Barcelona el 27 de gener de 1964 i posteriorment l’ampliació el 23 de juliol de 1974.

A partir d’aquest moment, el promotor deixa de prestar els serveis que gestionava i els passa a l’Ajuntament fent-se càrrec dels serveis de cobrament als veïns i veïnes i reparació de l’enllumenat públic, abastament d’aigua potable , neteja de carrers, recollida d’escombraries i gestió de la zona esportiva de pistes de tennis i camp de futbol, i també d’altres espais com un camp de futbol-7 i posteriorment un circuit de cotxes teledirigits ubicat al nord est de la urbanització, així com altres zones verdes com la ubicada entre els carrers Pierola, Llobregat i avinguda Montserrat; sense oblidar-se de la tramitació dels impostos d’IBI que realitza ja l’Ajuntament.Durant els anys 2000 es va iniciar la elaboració d’un projecte de reparcel·lació per part de l’Ajuntament que fins hi tot es van arribar a cobrar a veïnes i veïns unes primeres despeses de l’inici d’obra. Un projecte que posteriorment als vols del 2006, després d’un informe demanat a la Diputació de Barcelona , va declarar de nul·litat el projecte i el procediment iniciat, fent retornar els diners cobrats a cadascun de les veïnes i veïns.

Tot i l’endeutament de l’Ajuntament amb més de 7.000.000€ i intervingut econòmicament per Diputació de Barcelona, immediatament l’alcaldessa socialista recent escollida, va iniciar la elaboració d’un nou projecte que l’Ajuntament va pagar i que el coneixem actualment com a proposta de màxims valorat amb 7.294.423€; amb el compromís polític de pagar des de l’Ajuntament el 10% de la obra i la resta amb impostos especials a pagar pels veïns i veïnes del Bosc del Missé; de la mateixa manera que s’havien fet la resta d’urbanitzacions finalitzades per tots els consistoris dels darrers anys.

Després de diferents reunions realitzades amb veïns i veïnes, i entrada la crisis econòmica del 2008, ens demanàvem els veïns posposar les obres a millors moments econòmics i iniciar una recerca de subvencions econòmiques de la Generalitat que vam demanar i ens vam quedar a les portes amb la llei de barris que la Generalitat estava realitzant.

El 2015 els socialistes deixem d’estar al Govern i és al 2018 quan l’Ajuntament amb l’alcalde d’ERC acorden  iniciar el tràmit administratiu de reparcel·lació del Bosc del Missé amb la suspensió de tramitació llicències preceptives que la llei estableix.

El 4 de maig del 2020 l’Ajuntament acorda recepcionar el Programa d’Adequació de la Urbanització del Bosc del Missé. El 20 de maig s’entrega a l’Ajuntament tot el Text Refòs que aglutina la documentació coneguda com PADUR. 

El 25 de maig l’Ajuntament aprova el programa d’Adequació de la Urbanització del Bosc del Missé, comunicant-t’ho les veïnes i veïns el 18 de novembre 2020 obrint un procediment per otorgar audiències, obrir períodes d’informació pública per un termini de 20 dies, d’entre altres actuacions. El present acord es va notificar individualment als veïns i finalitza la darrera publicació al BOE del 15 d’octubre 2020. Un procediment gens escaient en mig d’una pandèmia.

El 10 de novembre 2020 els tècnics municipals presenten informe sobre cadascuna de les al·legacions presentades pels veïns i veïnes i s’aprova al Ple del 16 de novembre 2020, estimar alguna al·legació i desestimar la gran majoria de les al·legacions presentades pels veïns i veïnes. En aquesta votació els socialistes vem votar en contra i també la resta de forces polítiques de CiU i Cs.

El 19 de gener de 2021 l’Ajuntament realitza la primera convocatòria oficial les veïnes i veïns fent una reunió telemàtica per informar de tot el procediment.

La següent reunió que es realitza amb convocatòria a tots els veïns va ser el passat 24 de març 2021 on van informar del procediment de votació electrònica per escollir els 10 representants de les veïnes i veïns i per escollir una de les 3 opcions d’obres presentades amb un cost, segons informació de veu que va donar a la reunió l’Ajuntament de :

Pressupost de mínims: 2.732. 788€

 • Xarxa de clavegueram de fecals.
 • Rehabilitacions d’alguns punts de carrers que manca arranjar.
 • Eliminar el neutre de la xarxa elèctrica actual.

Pressupost entre mitg: 4.467. 405€

 • Tot el pressupost de mínims.
 • Rehabilitació de ferms i voreres malmesos.
 • Únicament els serveis renovats enllumenat públic, xarxa elèctrica particulars, telecomunicacions.

Pressupost de màxim: 7.294.423€

 • Urbanització completa de vials.
 • Tota la xarxa de clavegueram de fecals i pluvials.
 • Tots els serveis renovats d’aigua, enllumenat públic, xarxa elèctrica particulars, telecomunicacions, gas.
Quotes urbanístiques segons superfície de parcel·la

En l’esmentada reunió es va informar de la voluntat municipal de fer una consulta les veïnes i veïns sobre quina opció seria la més valorada a realitzar. Una consulta que no seria vinculant, ja que la darrera i única decisió recau en l’Ajuntament, i del que la resta de forces polítiques no podem negociar donat que l’actual equip de Govern disposa de majoria absoluta amb ERC/GIC.

Ens informen a la reunió que aquesta consulta es farà telemàticament, pel que cada veí  i veïna haurà fer petició a l’Ajuntament del codi personal que li permetrà fer la votació telemàtica el dia que es convoqui la consulta ( PENDENT DE DECIDIR). Per aquelles veïnes i veïns que no disposin de coneixements informàtics, el regidor va informar que facilitarien un espai al Casal de Cultura o a l’Ajuntament per ajudar a fer el vot telemàtic.

Els socialistes de Collbató volem manifestar el nostre posicionament polític al respecte aquest projecte d’obres del Bosc del Missé:

Defensem, com sempre hem fet, la necessitat de realitzar les obres de condicionament de la urbanització Bosc del Missé. Sobretot la realització del clavegueram de fecals que tants problemes de salubritat està provocant al subsòl.Defensar els drets col·lectius de les veïnes i veïns , per davant de tot, respecte la obligatorietat d’afrontar el pagament en exclusivitat de les obres necessàries per poder procedir a l’entrega de la urbanització formalment a l’Ajuntament:

 1. Disposar d’un dictamen que garanteixi que els fets succeïts fins a l’actualitat no son fonament suficients per entendre que la urbanització ja podria estar acceptada de facto.
 2. Disposar d’un dictamen sobre l’existència de possibles corresponsabilitats en l’execució d’aquestes obres amb el promotor de la urbanització Bosc del Missé.

Un cop aprovat el PADUR, iniciar immediatament les gestions polítiques per aconseguir subvencions públiques per reduir el cost de les obres a les veïnes i veïns o a l’Ajuntament en cas de ser acceptada de facto.Defensem que actualment i donada la conjuntura pandèmica i de crisis econòmica que les famílies estem patint, suspendre l’execució del projecte de reparcel·lació fins a disposar de:

 1. Millor moment econòmic per iniciar les obres.
 2. Disposar de subvenció pública que redueixi el projecte i mitigui el cost als veïns i veïnes.
 3. Disposar de finançament de bancs que facilitin els crèdits tous als veïns i veïnes

Els Socialistes de Collbató entenem que la necessitat de realització les obres del Bosc del Missé,  requereix d’un Govern amb empatia suficient i treball per la recerca de subvencions públiques per fer possible que els veïns i veïnes puguin escollir la millor opció per a tot el poble de Collbató.

Els Socialistes de Collbató mostrem el nostre rebuig a la voluntat del Govern municipal de ERC/GIC de tirar endavant aquest projecte en plena pandèmia, realitzant reunions el regidor d’urbanisme amb algunes veïnes i veïns i no amb tots;  i manifestant també el rebuig de la política de fets consumats en les dues reunions realitzades oficialment fins a aleshores.

La urbanització del Bosc del Missé té un passat complicat urbanísticament i cal un Govern amb empatia suficient que faciliti la resolució del problema i no posi més foc a les brases; fet que ens portaria a espais de reclamació judicials que no volem ni compartim els Socialistes de Collbató i així ho manifestem.

Per a tot això, demanem a l’alcalde de Collbató de ERC Sr. Miquel Sola, que no ha assistit a cap de les dues reunions amb les veïnes i veïns fins a la data, que valori aquesta situació i posi les mesures necessàries per escoltar-los i junts poder aconseguir resoldre aquesta situació en el millor moments per a tots i totes.