Menu

Nou Guaita estiu 2021!

 • 2 d'agost de 2021

Aquí us deixem la nostra revista Guaita. Amb una interessant reflexió de la nostra portaveu Gemma Rodríguez, un resum de les iniciatives presentades als plens, la nostra opinió sobre el bosc del Misser, també la preocupació que tenim sobre el patrimoni públic i el seu desús, la nostra crítica a la manca de manteniment del poble, a més d’una alerta sobre l’autovia A2 amb la manca de complicitat per part del govern.Guaita estiu 2021

Bosc Del Missé: Posicionament De Les Obres

Bosc del Missé: Posicionament de les obres

 • 31 de març de 2021

El Bosc del Missé va ser la primera urbanització que es va crear a Collbató i es va aprovar en la primera versió del Pla parcial d’ordenació del Bosc del Missé aprovada definitivament per la comissió d’urbanisme de Barcelona el 27 de gener de 1964 i posteriorment l’ampliació el 23 de juliol de 1974.

En el darrer Pla General de Collbató de 1984 es van regular un conjunts de deficiències detectades d’utilització privada per part del promotor d’espais de zones verdes i equipaments, manca de clavegueram i deficiències de llum i aigua. Totes aquestes deficiències amb sentencia favorable, a favor dels veïns i veïnes, de la comissió d’urbanisme de la Generalitat, va ser absorbida per les condicions acceptades per l’Ajuntament amb el nou planejament aprovat el 1984.

A partir d’aquest moment, el promotor deixa de prestar els serveis que gestionava i els passa a l’Ajuntament fent-se càrrec dels serveis de cobrament als veïns i veïnes i reparació de l’enllumenat públic, abastament d’aigua potable , neteja de carrers, recollida d’escombraries i gestió de la zona esportiva de pistes de tennis i camp de futbol, i també d’altres espais com un camp de futbol-7 i posteriorment un circuit de cotxes teledirigits ubicat al nord est de la urbanització, així com altres zones verdes com la ubicada entre els carrers Pierola, Llobregat i avinguda Montserrat; sense oblidar-se de la tramitació dels impostos d’IBI que realitza ja l’Ajuntament.

Durant els anys 2000 es va iniciar la elaboració d’un projecte de reparcel·lació per part de l’Ajuntament que fins hi tot es van arribar a cobrar a veïnes i veïns unes primeres despeses de l’inici d’obra. Un projecte que posteriorment als vols del 2006, després d’un informe demanat a la Diputació de Barcelona , va declarar de nul·litat el projecte i el procediment iniciat, fent retornar els diners cobrats a cadascun de les veïnes i veïns.

Tot i l’endeutament de l’Ajuntament amb més de 7.000.000€ i intervingut econòmicament per Diputació de Barcelona, immediatament l’alcaldessa socialista recent escollida, va iniciar la elaboració d’un nou projecte que l’Ajuntament va pagar i que el coneixem actualment com a proposta de màxims valorat amb 7.294.423€; amb el compromís polític de pagar des de l’Ajuntament el 10% de la obra i la resta amb impostos especials a pagar pels veïns i veïnes del Bosc del Missé; de la mateixa manera que s’havien fet la resta d’urbanitzacions finalitzades per tots els consistoris dels darrers anys.

Després de diferents reunions realitzades amb veïns i veïnes, i entrada la crisis econòmica del 2008, ens demanàvem els veïns posposar les obres a millors moments econòmics i iniciar una recerca de subvencions econòmiques de la Generalitat que vam demanar i ens vam quedar a les portes amb la llei de barris que la Generalitat estava realitzant.

El 2015 els socialistes deixem d’estar al Govern i és al 2018 quan l’Ajuntament amb l’alcalde d’ERC acorden  iniciar el tràmit administratiu de reparcel·lació del Bosc del Missé amb la suspensió de tramitació llicències preceptives que la llei estableix.

El 4 de maig del 2020 l’Ajuntament acorda recepcionar el Programa d’Adequació de la Urbanització del Bosc del Missé. El 20 de maig s’entrega a l’Ajuntament tot el Text Refòs que aglutina la documentació coneguda com PADUR. 

El 25 de maig l’Ajuntament aprova el programa d’Adequació de la Urbanització del Bosc del Missé, comunicant-t’ho les veïnes i veïns el 18 de novembre 2020 obrint un procediment per otorgar audiències, obrir períodes d’informació pública per un termini de 20 dies, d’entre altres actuacions. El present acord es va notificar individualment als veïns i finalitza la darrera publicació al BOE del 15 d’octubre 2020. Un procediment gens escaient en mig d’una pandèmia.

El 10 de novembre 2020 els tècnics municipals presenten informe sobre cadascuna de les al·legacions presentades pels veïns i veïnes i s’aprova al Ple del 16 de novembre 2020, estimar alguna al·legació i desestimar la gran majoria de les al·legacions presentades pels veïns i veïnes. En aquesta votació els socialistes vem votar en contra i també la resta de forces polítiques de CiU i Cs.

El 19 de gener de 2021 l’Ajuntament realitza la primera convocatòria oficial les veïnes i veïns fent una reunió telemàtica per informar de tot el procediment. 

Le següent reunió que es realitza amb convocatòria a tots els veïns va ser el passat 24 de març 2021 on van informar del procediment de votació electrònica per escollir els 10 representants de les veïnes i veïns i per escollir una de les 3 opcions d’obres presentades amb un cost, segons informació de veu que va donar a la reunió l’Ajuntament de :

 1. Pressupost de mínims: 2.732. 788€
  • Xarxa de clavegueram de fecals.
  • Rehabilitacions d’alguns punts de carrers que manca arranjar.
  • Eliminar el neutre de la xarxa elèctrica actual.
 2. Pressupost entre mitg: 4.467. 405€
  • Tot el pressupost de mínims.
  • Rehabilitació de ferms i voreres malmesos.
  • Únicament els serveis renovats enllumenat públic, xarxa elèctrica particulars, telecomunicacions.
 3. Pressupost de màxim: 7.294.423€
  • Urbanització completa de vials.
  • Tota la xarxa de clavegueram de fecals i pluvials.
  • Tots els serveis renovats d’aigua, enllumenat públic, xarxa elèctrica particulars, telecomunicacions, gas.

En l’esmentada reunió es va informar de la voluntat municipal de fer una consulta les veïnes i veïns sobre quina opció seria la més valorada a realitzar. Una consulta que no seria vinculant, ja que la darrera i única decisió recau en l’Ajuntament, i del que la resta de forces polítiques no podem negociar donat que l’actual equip de Govern disposa de majoria absoluta amb ERC/GIC.

Ens informen a la reunió que aquesta consulta es farà telemàticament, pel que cada veí  i veïna haurà fer petició a l’Ajuntament del codi personal que li permetrà fer la votació telemàtica el dia que es convoqui la consulta ( PENDENT DE DECIDIR). Per aquelles veïnes i veïns que no disposin de coneixements informàtics, el regidor va informar que facilitarien un espai al Casal de Cultura o a l’Ajuntament per ajudar a fer el vot telemàtic.

Els socialistes de Collbató volem manifestar el nostre posicionament polític al respecte aquest projecte d’obres del Bosc del Missé:

 1. Defensem, com sempre hem fet, la necessitat de realitzar les obres de condicionament de la urbanització Bosc del Missé. Sobretot la realització del clavegueram de fecals que tants problemes de salubritat està provocant al subsòl.
 2. Defensar els drets col·lectius de les veïnes i veïns , per davant de tot, respecte la obligatorietat d’afrontar el pagament en exclusivitat de les obres necessàries per poder procedir a l’entrega de la urbanització formalment a l’Ajuntament:
  1. Disposar d’un dictamen que garanteixi que els fets succeïts fins a l’actualitat no son fonament suficients per entendre que la urbanització ja podria estar acceptada de facto.
  2. Disposar d’un dictamen sobre l’existència de possibles corresponsabilitats en l’execució d’aquestes obres amb el promotor de la urbanització Bosc del Missé.
 3. Un cop aprovat el PADUR, iniciar immediatament les gestions polítiques per aconseguir subvencions públiques per reduir el cost de les obres a les veïnes i veïns o a l’Ajuntament en cas de ser acceptada de facto.
 4. Defensem que actualment i donada la conjuntura pandèmica i de crisis econòmica que les famílies estem patint, suspendre l’execució del projecte de reparcel·lació fins a disposar de:
  1. Millor moment econòmic per iniciar les obres.
  2. Disposar de subvenció pública que redueixi el projecte i mitigui el cost als veïns i veïnes.
  3. Disposar de finançament de bancs que facilitin els crèdits tous als veïns i veïnes.

Els Socialistes de Collbató entenem que la necessitat de realització les obres del Bosc del Missé,  requereix d’un Govern amb empatia suficient i treball per la recerca de subvencions públiques per fer possible que els veïns i veïnes puguin escollir la millor opció per a tot el poble de Collbató.

Els Socialistes de Collbató mostrem el nostre rebuig a la voluntat del Govern municipal de ERC/GIC de tirar endavant aquest projecte en plena pandèmia, realitzant reunions el regidor d’urbanisme amb algunes veïnes i veïns i no amb tots;  i manifestant també el rebuig de la política de fets consumats en les dues reunions realitzades oficialment fins a aleshores.

La urbanització del Bosc del Missé té un passat complicat urbanísticament i cal un Govern amb empatia suficient que faciliti la resolució del problema i no posi més foc a les brases; fet que ens portaria a espais de reclamació judicials que no volem ni compartim els Socialistes de Collbató i així ho manifestem.

Per a tot això, demanem a l’alcalde de Collbató de ERC Sr. Miquel Sola, que no ha assistit a cap de les dues reunions amb les veïnes i veïns fins a la data, que valori aquesta situació i posi les mesures necessàries per escoltar-los i junts poder aconseguir resoldre aquesta situació en el millor moments per a tots i totes.

Els Socialistes de Collbató

SdC/PSC Collbató.

Els Incapaços : capítol primer.

 • 5 de novembre de 2018

Les urbanitzacions poden rebre subvencions de l’Ajuntament per dèficits urbanístics.

Una de les condicions que vam posar per recolzar els pressupostos municipals és que es treballés per millorar la urbanització del Bosc del Missè. La participació de l’Ajuntament en el finançament d’aquesta inversió no és obligatòria, però SÍ que pot subvencionar-ne una part, igual que financia d’altres despeses amb finalitat pública. Si obres d’ urbanitzacions anteriors de Collbató, es van beneficiar de subvencions de la Generalitat i aquesta ara no té els fons suficients i l’Ajuntament sí, doncs que sigui aquest el que prengui el compromís de fer-ho, sense cap més excusa. L’Ajuntament està en una situació econòmica que li permet obtenir fons per assumir una part atorgant subvencions.

La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, té per finalitat afavorir la finalització de les obres d’urbanització i la dotació dels serveis corresponents amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus residents, així com assolir la seva integració en el municipi. També permet que les administracions públiques col.laborin en el seu finançament.

L’Ajuntament pot i hauria de donar subvencions per obres derivades del projecte d’urbanització com per exemple: a) Xarxa viària (calçada, voreres, senyalització, etc.). b) Serveis bàsics (la xarxa d’enllumenat, sanejament, aigua i electricitat) c) Adequacions en els accessos a les urbanitzacions i obres d’urgència per a garantir la seguretat del veïnat de la urbanització i a tercers. Cal que l’Ajuntament col.labori al màxim per acabar amb aquests dèficits urbanístics. Donarem tot el suport.

Grup dels Socialistes de Collbató

 

Tres anys passats…, i un Govern que NO HA FET INVERSIONS

 • 10 d'octubre de 2018

En el darrer Ple municipal els Socialistes de Collbató vam votar, entre altres punts del Ple, a favor de l’adequació de la primera planta del Casal de Cultura i millora dels espais públics dels barris i en contra de la proposta rancia i poc valenta de l’equip de govern per millorar a mitges l’Avinguda Centenari. Creiem que Collbató es mereix més, perquè pot. Arranjar l’avinguda del Centenari requereix fer-la tota i no a pedaços. El projecte presentat al Ple únicament contempla refer una vorera i deixar l’altra sense fer. És un projecte que no contempla soterrar la línia elèctrica i que per tant es deixa passar una excel·lent oportunitat per aconseguir-ho i evitar en el futur reobrir el carrer i refer-lo amb més pedaços. Un projecte que elimina totes les places d’aparcament dels veïns i visitants. És un projecte fet amb presses. Un exemple de voler fer a correcuita, la feina que no s’ha fet abans…

Per tant sí, sí que som partidaris de millorar un dels carrers més importants del poble com és l’Avinguda Centenari i no, no volem que es faci a mitges, creiem que s’ha de fer com cal, pensant en el futur a llarg i no a curt terme buscant fer un maquillatge d’última hora. Tenim els recursos per disposar d’una Avinguda Centenari molt millor del que es va proposar. Només cal ser valent per fer-ho possible.

Estem d’acord amb l’alcalde quan ell diu que hi ha diners per fer inversions. Els Socialistes de Collbató ho sabem amb certesa perquè va ser el nostre equip de govern qui va haver d’estrènyer el cinturó per eixugar deutes, de manera que a la present legislatura fos possible disposar de capacitat d’inversió. I la tenim, sí. I no d’ara, de fa 3 anys, 3 anys perduts sense utilitzar recursos financers a l’abast del consistori que haurien permès fer un considerable pas endavant a Collbató.

També volem puntualitzar la informació donada per l’alcalde sobre els motius de la suspensió del Ple, ja que per ser fidels a la veritat, caldria afegir que no ens va consultar ni informar de la seva voluntat, ni del contingut del projecte que volia presentar, és a dir havíem d’anar al Ple sense tenir coneixement de res referent a aquest important punt sobre l’Avinguda Centenari. Un cop suspès el Ple, ens va reunir per explicar-nos el seu projecte, moment en el qual nosaltres vam informar de les nostres propostes de millora molt més completes i ambicioses. Propostes que no van ser ni tan sols contemplades i encara menys, recollides a la nova convocatòria del Ple.

Cal tenir en compte que l’alcalde i el seu govern estan en minoria i els cal fer l’esforç de buscar l’acord amb l’oposició. Pretendre buscar la nostra aprovació als punts proposats als plens sense reunir-nos i pactar amb els socialistes, que som el grup majoritari, per acordar en quins termes es dóna, és al nostre entendre no voler comptar ni amb nosaltres ni amb els ciutadans que ens van votar. Una mostra més de la poca transparència a la qual ens té acostumats l’actual equip de govern i de no entendre que per governar amb minoria cal buscar l’acord contínuament.

Grup dels Socialistes de Collbató

 

Els Socialistes Dialoguem Per L’Autovia A2

 • 21 d'agost de 2018

Construir i no destruir; segueix sent la manera de treballar dels socialistes de Collbató.

Amb la petició d’ajuda que l’alcalde de Collbató ens va fer per demanar al nou Govern espanyol socialista d’aturar el projecte d’ampliació de l’autovia A2 iniciat pel PP i sense comunicació amb el territori, es demostra, un cop més, que el diàleg, la cooperació i la voluntat d’entesa és possible i dóna bons rendiments a tota la ciutadania. De fet, es la nostra obligació.

Els socialistes de Collbató, els d’Abrera i Esparreguera, vam reunir-nos el passat 10 de juliol amb la Delegada del Govern Espanyol a Catalunya la Sra.Teresa Cunillera, on vam demanar als nostres companys paralitzar el projecte d’ampliació de la autovia A2, donat que trinxa el territori, no contempla les seves necessitats, ni coneixem si és necessari o no, tenint en compte les noves polítiques de sostenibilitat mediambiental i de mobilitat  que s’estan aplicant al territori metropolità.

El Govern socialista ja ha anunciat que no prorrogarà la concessió de l’autopista AP-2; fent desaparèixer l’actual peatge de pagament. Aquest és un fet prou important que cal tenir en compte en el nou disseny de l’autovia A2.

Els socialistes apostem per seguir progressant, tot millorant les comunicacions del nostre poble, i fent possible que un pas mes lleuger, o un trasllat de l’autovia per altres territoris segueixi oferint un model de poble on l’equilibri entre progrés i respecte al medi ambient sigui possible gràcies al DIÀLEG de totes les parts. Per això cal treballar tots junts.

Els grup dels socialistes de Collbató ja ho estem fent.

 

Moments Difícils al Ple Municipal

 • 7 de febrer de 2018

Volem aprofitar per expressar la nostra decepció per la pobresa democràtica de la mesura impulsada per l’alcalde Sr. Miquel Solà per tal d’aprovar inicialment el pressupost municipal 2018, aprofitant la renuncia a l’acta d’en Josep Maria, utilitzant el vot de qualitat que per llei l’alcalde disposa en cas d’empat. Exprimir la llei fins al limit per aprovar qüestions menors és comprensible, fer-ho per l’acte més important per l’exercici, doncs d’això és tracta el pressupost del nostre ajuntament, resta legitimitat per la falta de representació de tots els veïns del poble. Estem davant d’un pressupost imposat, faltat de legitimitat i menyspreu als nostres votants, de manera que estarem a la recerca dels mitjans al nostre abast per tal de fer valdre la representació expressada mitjançant els vots de les darreres eleccions municipals, i defendre el projecte socialista que vam comprometre’ns amb la ciutadania.

Ens esperen uns mesos complicats i demanem a la població la confiança en el bon fer del nostre Grup municipal dels Socialistes de Collbató.

 

Agraïment a Josep Maria Martin

 • 7 de febrer de 2018

En motiu de la renuncia a l’acta de regidor d’en Josep Maria volem des de l’agrupació dels Socialistes de Collbató, expressar-li el nostre agraïment per haver-nos acompanyat fins ara com a representant de molts veïns.

En Josep Maria ha ajudat al nostre grup a aconseguir ser la força més votada a les darreres eleccions municipals i a fer una oposició responsable quan els tres partits polítics que no les guanyaren s’uniren per no permeteren governar.

Volem reconèixer públicament el seu esforç, fidelitat i bona capacitat de debat amb el grup dels Socialistes de Collbató, a més desitjar-li el millor dels futurs possibles.

Grup dels Socialistes de Collbató

 

Search