La reforma de l’A-2, pot ser també una oportunitat de futur per a Collbató?

Spread the love

Article de la portaveu de Socialistes de Collbató, Gemma Rodríguez, a la publicació “Línia Nord” de maig.

Davant de l’avantprojecte de reforma de l’autovia A-2, que inclou una variant al terme de Collbató, el govern municipal d’Esquerra s’ha afanyat a posicionar-se a la contra i anunciar la presentació d’al·legacions i, fins i tot, emprendre accions judicials al respecte. Els Socialistes de Collbató volem analitzar més acuradament el projecte i anar més enllà. Pensem que cal estudiar el projecte en profunditat i explorar totes les possibilitats que suposaria la recuperació de l’espai per on transcorre el traçat actual, el qual cal recuperar completament per al nostre municipi i en benefici de la ciutadania. I aquesta pot ser una oportunitat única!

Podríem transformar l’actual traçat de l’autovia en un espai públic, al llarg del qual es vertebressin equipaments i serveis necessaris per a Collbató?

Aquesta és la pregunta que caldria fer al veïnat de Collbató

La transformació de l’actual traçat de l’autovia en un gran espai públic permetria eliminar la barrera infranquejable que actualment divideix el terme municipal. Podríem pensar en un gran bulevard, al llarg del qual es vertebressin equipaments i espais que ara ens manquen? Guanyaríem sòl públic per a desenvolupar opcions i ubicar serveis de lleure i natura, d’activitat econòmica, d’habitatge,… sobre les quals els veïns i veïnes de Collbató haurien de tenir la paraula. I creiem que tot això cal plantejar-ho ja des d’ara, per no perdre l’oportunitat de que pugui ser incorporat d’inici al projecte i al seu finançament.

Però per a poder tenir obert aquest ventall de possibilitats de cara al futur, calen planteja-ments en positiu i obrir les portes a la negociació. Considerem que el govern municipal no s’hauria de tancar en banda i instal·lar-se en el no. Tenim el convenciment que estem en un moment crucial i hem d’aprofitar-ho. El nostre ajuntament ha de jugar un paper proactiu i propositiu, amb actitud i mentalitat obertes, defensant el millor per als collbatonins i collbatonines d’ara, però sobretot per a les futures generacions.

Gemma Rodríguez Quiñonero

Portaveu

Socialistes de Collbató