Els Incapaços : capítol primer

Les urbanitzacions poden rebre subvencions de l’Ajuntament per dèficits urbanístics.

Una de les condicions que vam posar per recolzar els pressupostos municipals és que es treballés per millorar la urbanització del Bosc del Missè. La participació de l’Ajuntament en el finançament d’aquesta inversió no és obligatòria, però SÍ que pot subvencionar-ne una part, igual que financia d’altres despeses amb finalitat pública. Si obres d’ urbanitzacions anteriors de Collbató, es van beneficiar de subvencions de la Generalitat i aquesta ara no té els fons suficients i l’Ajuntament sí, doncs que sigui aquest el que prengui el compromís de fer-ho, sense cap més excusa. L’Ajuntament està en una situació econòmica que li permet obtenir fons per assumir una part atorgant subvencions.

La Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, té per finalitat afavorir la finalització de les obres d’urbanització i la dotació dels serveis corresponents amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels seus residents, així com assolir la seva integració en el municipi. També permet que les administracions públiques col.laborin en el seu finançament.

L’Ajuntament pot i hauria de donar subvencions per obres derivades del projecte d’urbanització com per exemple: a) Xarxa viària (calçada, voreres, senyalització, etc.). b) Serveis bàsics (la xarxa d’enllumenat, sanejament, aigua i electricitat) c) Adequacions en els accessos a les urbanitzacions i obres d’urgència per a garantir la seguretat del veïnat de la urbanització i a tercers. Cal que l’Ajuntament col.labori al màxim per acabar amb aquests dèficits urbanístics. Donarem tot el suport.

Grup dels Socialistes de Collbató