Moció del Grup Municipal dels Socialistes de Collbató referent a L’escola Mansuet

Spread the love

Atès que l’any 2015 es va generar un conflicte a l’escola Mansuet entre un grup de pares, la direcció i l’anterior AMPA, desembocant en una denúncia i posteriors recursos.

Atès que durant la campanya de les eleccions municipals del 2015 alguns dels membres de la llista d’Esquerra Republicana de Catalunya, partit polític que avui presideix aquest consistori, es va posicionar a favor del grup dels qui denunciaven.

Atès que finalment s’ha tancat el cas amb la desestimació de tots els recursos, donant la raó tant a la direcció de l’escola, com a l’anterior AMPA.

Atès que arran d’aquest conflicte es va veure afectat, tant el clima de convivència com el bon nom de l’escola.

Malgrat el conflicte, l’escola ha continuat duent a terme la seva tasca satisfactòriament, donant bons resultats acadèmics tant internament com a nivell de competències bàsiques i ha mantingut el bon nivell assolit en la seva trajectòria educativa. Com un exemple d’això, cal esmentar que ha obtingut darrerament diversos reconeixements, com el primer premi de la dotzena edició dels premis CAC, o el Baldiri Reixac al model d’innovació integral i d’arrelament a les tradicions.

Per tot l’exposat el grup municipal dels Socialistes de Collbató proposa el següent:

1‐ Que el Ple de l’Ajuntament reconegui la bona tasca duta a terme per la direcció de l’escola Mansuet des dels seus inicis, així com pels membres de l’ AMPA afectats per aquestes denúncies.

2‐ Que es doni trasllat d’aquesta proposta a la direcció de l’escola Mansuet , al departament d’Ensenyament i a la ex presidenta de l’AMPA que va ser, també, objecte de denúncia.

3‐Que es publiqui al Collbató Informa el contingut de la resolució judicial.

Grup dels Socialistes de Collbató