Ple de continuïtat

Spread the love

Aquest és el titular que fa referència a l’últim ple celebrat el dia 20 de març. Entenem que quan l’equip de govern parla de continuïtat es refereix a que continuen amb la inoperància de la seva gestió doncs , dels 18 punts que constaven a l’ordre del dia només 4 eren propostes d’acord, que s’havien de votar. La resta dels temes que es duien al Ple eren, o bé,  donar compte d’acords presos a la Junta de Govern i decret d’alcaldia, o bé mocions que venen de les altes instàncies dels partits polítics i, que , la majoria són presentades conjuntament per tots els grups del consistori.

Si analitzem les 4 propostes  de resolució que es duien a votació ens trobem amb la modificació de l’ordenança de la piscina, vàrem votar a favor;  l’aprovació del protocol d’adhesió a la xarxa de memòria  democràtica del baix Llobregat, també vàrem  votar a favor; També hi havia l’aprovació dels comptes generals de 2015, també vàrem votar a favor, recordant que ara s’hauríem d’estar valorant els del 2016.

El quart punt que s’havia de sotmetre a votació era una reclamació presentada pel nostre grup contra una modificació de crèdit realitzada el mes de desembre passat, la qual ja havíem advertit que no era correcte. Evidentment vàrem votar a favor.

D’aquests dos darrers temes la web de l’ajuntament ni en parla. D’això en diuen transparència. Es el tarannà d‘aquest equip de govern. No fer res i dir que és l’oposició qui no els deixa fer.

Per això aquest titular “Ple de continuïtat” és més que adient: cap nou projecte, cap diàleg amb l’oposició. En resum, fent d’oposició de l’oposició.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató