Recolzament a la plataforma “Anem a mil”

Spread the love

La reforma laboral aprovada pel Partit Popular, amb el suport de Convergència i Unió, ha incrementat la taxa d’atur alhora que ha augmentat la precarietat laboral de molts treballadors i treballadores al nostre país, els quals han vist reduir els seus salaris fins al 30-40%, incrementantse les situacions de vulnerabilitat social. Els diferents experts i expertes del món acadèmic i sindical asseguren que el salari de referència s’hauria de situar entorn el 60% del sou mitjà (24.254 €), el que significaria una retribució anual de com a mínim 15.000 € (amb un salari mensual de 1.071,4 € i 14 pagues). Creiem fermament que un salari de referència facilitaria, a més d’assegurar les necessitats bàsiques, una major estabilitat a les plantilles i als mercats locals, alhora que milloraria l’eficiència, la productivitat i la qualitat, incrementaria el consum i faria del nostre país i també del nostre municipi un entorn més competitiu, inclusiu i cohesionat.

Per això, recolzem la plataforma Anem a mil, que proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de mil euros mensuals amb 14 pagues. També instarem la Generalitat de Catalunya que promogui i apliqui un acord sobre el salari de referència i aprovar els pressupostos adequats per fer-hi front als contractes públics i als delegats en altres administracions locals i comarcals. I sobretot, volem que l’Ajuntament de Collbató es comprometi realment a aplicar aquest principi als seus treballadors i treballadores així com que incideixi en què les empreses que estiguin instal·lades en el municipi també se sumin a la iniciativa.

Grup Municipal Socialistes de Collbató