Cost “real” del nou govern municipal

Spread the love

El nou govern diu que s’ha rebaixat el sou. No ens diu, però, que, en conjunt, incloent la Seguretat Social, ha generat un increment d’11.850,16 euros més l’any respecte l’anterior govern socialista.

Primer, l’actual alcaldia, amb dedicació exclusiva dotada amb un sou brut mensual de 2.250 euros (2.982,37 amb la Seguretat Social) contrasta amb els 1.100 euros mensuals bruts (assistències a la Junta de Govern Local) que cobrava l’anterior alcaldessa,  que alternava l’alcaldia amb la seva feina d’economista i per tant no generava càrrec a la Seguretat Social.  Ana Úbeda va renunciar a cobrar les assistències a Plens destinant-se aquests diners a ajuts socials.

Segon, els sis membres del nou equip estan en nòmina a l’ajuntament, amb diferents dedicacions, mentre que l’anterior equip només comptava amb dues dedicacions parcials sobre sis electes. Els altres quatre es remuneraven mitjançant assistències a juntes de govern i plens, una fòrmula tan legal com les dedicacions a temps complet o parcial.  

Tercer, quatre regidors del nou govern alternen la tasca municipal amb altres feines. Per què no utilitzen la fòrmula emprada per l’anterior govern? La resposta és simple: amb el seu sistema tots s’asseguren un sou fix, tant si assisteixen com si no a les juntes de govern o els plens.  És a dir, han prioritzat la seva seguretat personal a l’estalvi municipal.

Conclusió final: el tripartit ERC-GiC-CiU no només no ha rebaixat la despesa en remuneració de càrrecs electes sinó que l’ha incrementat en quasi 12.000 euros més l’any.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató