El govern de Collbató: un govern estancat i sense rumb

Un govern estancat i sense rumb

En política, el temps és força relatiu. El que per a un grup polític és molt de temps per a un altre ho és molt poc. Des del nostre punt de vista, vuit anys en el món de la política local és un període de temps prou ampli com per iniciar i enllestir projectes, deixar-ne d’embastats altres i marcar les prioritats de cara al curt i llarg termini.
Tot això ho subratllem perquè tenim la sensació que el govern municipal d’ERC-GIC ha desaprofitat algunes oportunitats els darrers anys. Hem perdut un temps valuós per endegar nous projectes i, si bé és cert que han estat temps complexos marcats per unes circumstàncies que han estat d’una enorme complexitat, la realitat mostra que altres municipis han sabut combatre els efectes econòmics i socials de la crisi, però també posar els fonaments del futur de la seva localitat.
Un dels casos que millor il·lustra aquesta sensació de deixadesa és la pista esportiva Martí Gil que, després de quasi vuit anys, es troba en una situació molt pitjor. O l’Espai de la Salut, que es troba abandonat a causa de la nul·la actuació política.
Els i les socialistes de Collbató, quan estàvem al govern, vam fixar un rumb de col·laboració amb les entitats i associacions per tal de consolidar i aconseguir importants esdeveniments esportius, culturals i socials. Malauradament, des de fa alguns anys han desaparegut algunes entitats i activitats. En aquest sentit, han passat pel nostre davant noves oportunitats per al turisme o el comerç que, de ben segur, haurien pogut significar un millor aprofitament del nostre entorn.
A tot això se li suma una dificultat extra: el nostre poble té poca població, però és molt extens en termes de superfície. Doncs bé, la manca de rumb del govern local ha repercutit en l’atenció diària a la ciutadania i en matèries tan sensibles com la neteja dels carrers, l’enllumenat, el manteniment dels parcs i jardins o l’arranjament de forats de la via pública. En reiterades ocasions hem preguntat a l’alcalde per les línies mestres del seu pla d’actuació i les respostes que sempre ens hem trobat han estat poc clares i mancades de concreció.
Des del nostre punt de vista, Collbató necessita un revulsiu. Creiem que el govern municipal està duent a terme una gestió petita, de poca volada i sense ambició de millora. Continuarem treballant per passar pàgina de l’estancament i la resignació. Collbató ho necessita.