El Ple ha de recuperar el debat dels temes devant d’un govern en minoria

Spread the love

Continuem tenint un Alcalde sense respostes. Li vam demanar la seva renúncia, ja que el seu projecte ha fracassat i ara li sol·licitem que convoqui un Ple en el qual per exemple, demanem que aquest recuperi les competències que estan delegades en la Junta de Govern on fins ara s’aproven molts temes dels quals només tenim coneixement dos mesos després. En el passat ple de setembre (el primer en minoria) el que hauria d’haver fet l’Alcalde per cortesia política i cultura democràtica és proposar aquest punt, però no ho va fer ni té intenció de fer-ho.

Fa molt de temps que li demanem a l’Alcalde parlar de temes tant importants com les ordenances fiscals, que regulen els tributs municipals, com dels pressupostos i dels projectes de tot el mandat. Però un altre cop l´únic que rebem és una demanda per telèfon, amb presses, de recolzament a tres punts de les ordenances sense parlar de res més. Nosaltres només donarem suport a propostes que es facin en el seu conjunt i de mutu acord. No ens agrada aquesta política d’intentar consensuar ràpidament i a última hora. També sol·licitem en aquest Ple que ens aclareixin si el grup municipal del GIC està format per un membre o per dos, després de les declaracions contradictòries d’uns i altres pel trencament d’aquest grup que ha deixat el govern en minoria.

Exercirem el dret que ens dóna la llei de fer oposició demanant Plens extraordinaris. L’Alcalde té quatre dies per convocar-los i dos mesos per realitzar-los. Els temes que proposarem seran fer coses que el govern té paralitzades i poder debatre molts dels temes que fins ara no podíem.

Grup Municipal dels Socialistes de Collbató