Presupost 2016

Spread the love

Com a oposició, manifestem el nostre desacord amb el nou pressupost . Tot i que, en general, la línia és continuïsta, els canvis que conté pensem que no són gaire encertats.

El nou pressupost compta amb 258.000 euros més perquè als darrers anys s’han reduït els préstecs, però la nostra opinió és que s’ha fet un mal ús d’aquest avantatge fruït d’un esforç previ.

Tanmateix, els nous comptes municipals han reduït a 16.000 euros els 170.000 euros que es destinaven al pla de barris i altres accions generadores d’ocupació. Amb aquest diferencial, es proposa contractar un nou agent de policia, que passarà a ser el nou cap del servei. És a dir, incrementen lleugerament la vigilància però a costa de desmantellar els plans d’ocupació.

Per una altra banda, s’ha renunciat a construir el nou ambulatori que havia d’anar al Casal, mentre que a l’antic les males olors cròniques continuen afectant els usuaris sense que s’hagi proposat una solució.

Un altre afer a destacar és la contractació d’una nova responsable de Recursos Humans. El sou d’aquesta figura, aprovat fa temps per la corporació, ha sofert un increment gràcies a un decret d’alcaldia. No només no s’ha recorregut a la promoció interna, sinó que s’ha contractat directament a l’exterior, sense cap procés selectiu, creant un mal precedent, ja que això desmotiva el personal municipal, i més si sobre remuneracions ja aprovades s’apliquen increments per decret d’alcaldia.

En resum, uns pressupostos poc sensibles amb les polítiques d’esquerra, amb menys diners per al poble i més en sous no justificats.

Grup Municipal Socialistes de Collbató