Menu

Un Sí pel canvi

Si fa uns mesos els socialistes ens presentàvem a les eleccions generals reclamant el canvi que fes possible solucionar la situació de crisi econòmica, social, política i territorial a Espanya, avui, la necessitat d’aquest canvi s’ha tor- nat imperiosa. Tenim un compromís amb el canvi. Hem segut amb la resta de forces polítiques a dialogar, negociar i acordar. Perquè el diàleg, la negociació i el pacte són l’essència de la democràcia. Perquè, des de la nostra manera d’entendre la política, cap tacticisme ha de passar per sobre de l’interès ciutadà. Per- què més de quatre anys després que els i les socialistes deixéssim el govern, ens trobem amb una Espanya i una Catalunya més febles, més injustes, més desiguals i amb menys drets i llibertats.

El Govern de Mariano Rajoy no només ha estat incapaç de trobar una sortida a la crisi econòmica, sinó que ha tingut l’habilitat de produirne tres més: una crisi social provocada per l’afebliment de l’Estat del Benestar, una crisi política basada en el descrèdit i la desconfiança de la ciutadania cap a les nostres institucions i, finalment, una crisi territorial sense precedents fruit de l’immobilisme de Rajoy. Desigualtat i injustícia és també el que ha caracteritzat la política fiscal d’aquest govern. Aquells que més tenien han continuat incrementant el seu patrimoni. La distància entre els rics i pobres s’ha anat eixamplant i els defraudadors han gaudit d’amnisties fiscals, mentre les classes mitjanes i treballadores patien la pujada d’impostos sobre les rendes del treball, afectant així el consum i l’estalvi.

Aquest govern ha protagonitzat un dels majors exercicis d’irresponsabilitat política mirant cap a una altra banda i negantse a fer front a la situació que vivim a Catalunya.

Per tornar a les polítiques de progrés, de benestar i de qualitat de vida per a tothom cal substituir el PP de Rajoy, i això passa, inevitablement, perquè els socialistes guanyem les eleccions del proper 26 de juny.

Grup Municipal Socialistes de Collbató

Search